Tel Aviv, 16 Jan 2018, 19:13:12
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות


[4] קפקא והנשים: הנערה הפולנית, 1903

10 באוגוסט, 2010
 

 

 

יאן סאודק, תצלום אילוסטרציה

“שם התעלסתי עם הנערה הפולניה…”

 

תוך כדי התוודותו בפני מילנה על פרשת הזבנית עימה קשר קשר מזדמן, ולאחר שסיפר כי לא פעם אחת שהה בחברתה כי אם שתים, אך לאחר מכן – ובשתיהן “והכל היה טוב כמו בפעם הראשונה” אך לאחר מכן נסע לחופשת הקיץ ושם התעלס מעט, עם נערה פולניה, לא יכול היה לאחר שובו לפראג לשוב ולראותה.

נחזור ונצטט את הקטע, תוך הדגשת פרשת הנערה הפולנית :

 

“כל זה היה, כבר לפני המלון, נחמד מסעיר ומתועב – בפנים המלון לא כל שכן.  ולאחר מכן, כאשר לפנות בוקר, עדיין חם היה ויפה, עברנו על פני גשר-קארל בדרכנו הביתה, אמנם מאושר הייתי אולם אושר זה התמצא בכך שגופי המשביעני תמרורים לאין קץ נתן לי סוף סוף מנוח ובראש וראשונה התמצא האושר בעובדה, שכל זה לא היה מתועב עוד יותר, מזוהם עוד יותר. לאחר מכן ביליתי עם אותה נערה עוד פעם אחת, כעבור שני לילות, כמדומני, והכל היה טוב כמו בפעם הראשונה, אך כאשר נסעתי מיד לאחר מכן לחופשת הקיץ ושם התעלסתי מעט עם נערה פולנית, פשוט לא יכולתי, אחרי שובי לפראג הסתכל בה עוד, באותה נערה זבנית, אף לא מילה דיברתי עמה עוד, היא היתה (מנקודת ראותי שלי) אויבתי הזדונית ואף על פי כן לא היתה אלא נערה חביבה וטובת לב והיא לא חדלה לרדוף אותי בעניה חשוכות ההבנה.”

{ “מכתבים אל מילנה” תרגום עדנה קורנפלד עמ’ 216-216}

 

 

 

___________________________

 פוסטים בנושא קאפקא – “סדר-נשים”

___________________________

[1] קפקא והנשים: האומנת המסורה, 1898

[2] קפקא והנשים: זלמה כהן, 1900

[3] קפקא והנשים: הזבנית, 1903

[4] קפקא והנשים: הנערה הפולנית, 1903

[5] קפקא והנשים: האשה מצוקמנטאל, 1905

[6]קפקא והנשים: הדוויג ווילר, חיזור בהתכתבות, 1907

[7] קפקא והנשים: זקנה מידי, 1908

[8] קפקא והנשים: בית-בושת במילנו, 1911

[9] קפקא והנשים: בית-בושת בפאריז, 1911

[10] קפקא והנשים: פלורה קלוג, שחקנית 1911

[11] קפקא והנשים: הזונה מן החלום, 1911

[12] קפקא והנשים: מניה צ’יסיק, שחקנית 1911

[13] קפקא והנשים: גארטא מויימאר, 1912

[14] קפקא והנשים: פליצה באואר ו”גזר-הדין”, 1912

[15] קפקא והנשים: גרטי ווסנר, השווצרית מריווה

 

 

.

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....