Tel Aviv, 16 Jan 2018, 13:29:18
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות


[5.1] בעקבי לורליי – משמעות תרגומו של יצחק קצנלסון, 1924

14 במאי, 2010

 

סלע הלורליי שעל הריין – צולם ביום 16.6.2009 שעה 20:66 נמצלמת Leica M8

 

 

 

 

אחד התרגומים המוקדמים ביותר לשירו של היינריך היינה “לורלי – הוא תרגומו של המשורר יצחק קצנלסון , שחי ופעל באותן שנים בוארשה שבפולין, שהיתה באותם ימים מרכז תרבות עברית מתעוררת ומתחדשת, יצחק קצנלסון הריק את שירו של היינה לעברית גבוהה, כמקובל אצל מחדשי השפה העברית של אותם ימים. יתכן וחלק מהמילים המופיעות בתרגום זה יהיו צריכות “תרגום” לאזנו ולעיניו של הישראלי בן ימינו, המורגל בעברית פחות מלומדת ויותר פשוטה וישירה.

כך, ביטויים כמו: 

“אגדה מדורות העבר 

לא תתן דמי לי”  [ דמי במובן שתיקה “אל דמי לך…” ]

אינם שגורים כיום על שפתינו.

 

לורליי הרומנטית היושבת במרומי הסלע – ומילותיו של היינה

 

יש שיאמרו כי שפתו של יצחק קצנלסון, הולמת את רוחו הרומנטית המובהקת של השיר, ולכן השימוש בביטויים מן העברית המשכילית הגבוהה, מעבירים את רוח הרומנטיקה ואת המימד האגדי בו רווי השיר. מצד שני יש שיטענו כי הגרמנית בה כתב היינה את שירו היר בעיקרו של דבר שפה פשוטה ולא גבוהה במיוחד.

 

צירופים נוספים שתרגומו של קצנלסון מעניקים לשיר הוד קדומים ונוכחות בולטת של העבר שהוא מחיה, עבר קדמון ומלא מסתורין.

גם ביטויים נוספים בתרגום זה – מזמינים פיענוח לשפתו של הקורא בן זמננו:

“יפכה דם” ; 

“פסגת ההר כלהבה 

 יוקדה בזהרי תהום” 

“בעדי עדייה מרהבת” 

ו הספן …

“נפשו בו תהמה ותכל”  

 

נדמה לי כי דווקא תרגום שכזה, יכול להאיר את פניו האפלות-משהו של השיר, ואת המורכבות שבו, שחביבותו ונעימתו הרכה, אינה אלא כסות המכסה את המעמקים הטראגיים שחושף השיר.

הנעימה הרכה שבו  – כמו זרימתו השקטה של הריין [  “הריינוס יפכה דום”…]  משקיטים את הסערה שתבוא לקראת סיומו של השיר, סיום שיבשר את אסונו של הספן שנהה אחרי יפי “שערות הפז” של העלמה, המשמיעה קולה בשיר במרומי הסלע בעוד הסלעים בעיקול הנהר, שאינם נראים לעין, הם כמלכודת לספן, שספינתו משתברת עליהם, מאחר ולא היה ער מספיק על משמרתו, משום שתשומת ליבו הלכה שבי אחר שערותיה הבהירות ושירתה היפה של לורליי.

כשהוא מתמוגג מעונג שירתו – בא עליו אסונו. ללמדך כי המוזיקה יכול שתהיה מסוכנת ולא רק מרנינת נפש.

 

 

 לורליי היושבה על הסלע

 

בקישור זה   – ניתן להאזין לעיבוד לתזמורת של המוזיקה שחיבר פרנץ ליסט למילותיו של היינריך היינה.

 

.

 

פורסם לראשונה ביום 13.10.12009 ב”קפה דה-מרקר”

 

.

 _________________________________

“פרוייקט  היינה ולורליי –   רשימת הפוסטים

_________________________________

 

[1.1] בעקבות היינה ועוללות לורליי – מדיסלדורף ואילך

 

2. לורליי – סרטוני וידאו

 

[Lorelei – Heine: Video [2.1  לורליי-היינריך היינה

[2.2]     בעקבי לורליי – אל מעמקי הריין 

 

3. רשמי מסע אישי אל לורליי

 

[3.1]      בעקבי לורליי – תצלום, תרגום והרהורים אחדים

[3.2]      בעקבי לורליי – עוד תצלום ועוד תרגום

 

4. לורליי – היינה – קריאות בשיר

 

[4.1] השיר לורליי – קריאה בבית מס’ 1 – “העצב העמוק”

[4.2] השיר לורליי – קריאה בבית מס’ 2 – “הזרימה אל השקיעה”

]4.3]  השיר לורליי – קריאה בבתים מס’ 3-4 : “העלמה והמוות”

 

5. לורלי – השיר והעברית

 

[5.1]  השיר לורליי – משמעות תרגומו של יצחק קצנלסון, 1924

[5.2]  השיר לורליי – מקור וארבעה עשר תרגומים לעברית

[5.3]  לורליי במפעם אלתרמני – 2 שירים

 

6. עקבות היינה בספרות העברית 

 

[6.1]  לורליי במפעם אלתרמני – 2 שירים

[6.2]  [8] מס. יזהר היינה ולשיר Der Doppelganger

[6.3]  [9] מס. יזהר לשוברט והיינה ועד לשיר Der Doppelganger

 

 

 .

.

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....

פרנץ ליסט

לורלי – עיבוד לזמרת ותזמורת

YouTube Preview Image