Tel Aviv, 25 Feb 2018, 09:36:55
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

[A] באך – האריה: דם בלבד, לב אהוב – ! Blute nur. du liebes Herz

24 באפריל, 2016

ger166-7

 

 

[ תוספת מיום 24.4.2016 ]

ink-35-braun-2

 

 

האריה:  דם בלבד, לב אהוב – ! Blute nur. du liebes Herz 

 

כדי להדגיש קטע מוזיקלי בו שרה המקהלה 11 פעם את המילים : ? Herr, bin ich’s  ובתרגום לעברית “האנוכי הוא אדוני ? ”  

אני מביא בזאת קטע וידאו מביצוע המתיאוס פאסיון.

הקטע מתחיל באריה המושרת מפי הסופראן ואלה מילותיה:

aria-blut-450

 

אריה שהיא מעיין קינה מקדימה, הבאה חשבון עם יהודה המושווה לילד אותו גידל ישו וממנו ינק והנה הוא הופך עורו ומאיים לרצוח את מטיבו – מואז הוא משווה לנחש.

דברי תוכחה וכאב אלה טוענים את המאזין ברגשי זעם כנגד הבוגד – ואז תפצח המקהלה באותן 11 פעמים בהן ביקש באך לתת מעין פתחון פה לכל אחד מ11 התלמידים שלא בגדו ברבם, ולהצטדק : “האני הוא – אדוני? ” 

כיוון שקטע המקהלה הוא קצר וחולף “כהרף עיין” הרשיתי לעצמי להוסיף לביצוע המיוחד של המתיאוס פאסיון שאני מצטט בזאת [ בניצוחו של סימון ראטטל בפילהרמוני בברלין, כאשר על ה”בימוי” אחראי הבמאי פטר סלרס [ לא השחקן ] כתוביות המנסות “לתפוס” את הטקסט ששרה המקהלה.

נשים לב: באך שם בפי המקהלה את המילים הללו, ולעיתים קול נכנס לתוך קול – כמו להדגיש את התדהמה והמהומה שנפלה על התלמידים מהדברים  הקשים שישו מטיח בהם :

 “אמן אני אומר לכם, אחד מהם יסגירני”

והטקסט מבהיר:

“הם התעצבו מאוד והחלו איש איש לשאול אותו: “האנוכי הוא אדוני ? “

 

( מומלץ לצפות בקטע באורך 7:42 דקות עד סופו ! )

 

קישור ישיר

 

 

 

 

___________________________________________________

פוסטים בנושא ה”מתיאוס פאסיון” / הסעודה האחרונה

____________________________________________________

[01] באך – מתיאוס פאסיון מהדתי אל האנושי

[02] באך – וליאונרדו דה-וינצי – “התכתבות” בסעודה האחרונה

[03] באך- המוזיקה במתיאוס פאסיון – הקדמה 

[04] באך – מתיאוס פאסיון – סיפור העלילה המוזיקלית – חלק ראשון

[05] באך – מתיאוס פאסיון – סיפור העלילה המוזיקלית – חלק שני סיום וקינה 

 

____________________________________________

פוסטים של קטעים נבחרים מהמתיאוס פאסיון

____________________________________________ 

[A] באך האריה:  ! Blute nur. du liebes Herz – דם בלבד, לב אהוב

[B] באך האריה:  Erbarme Dich – רחם עלינו-מבחר ביצועים

[C] מאסר וסערה

[D] גת-שמנים

[E] קִנִים וָהֶגֶה וָהִי – הרהורי וידאו על Embarme Dich

[F] אלי אלי , למה עזבתני

 

 

 

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....