Tel Aviv, 24 Nov 2017, 18:19:04
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

[4] בעקבי לורליי – עוד תצלום ועוד תרגום

14 במאי, 2010

 

לורליי שעל הריין – להגדלה הקלק על התצלום

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

 

היינריך היינה

לורליי

תרגום גילה אוריאל

מבחר שירי היינה

הוצאת יבנה, תל-אביב 1954

 

 

קלארה שומאן, פסנתרנית ומלחינה, אשתו של רוברט שומאן [ ומושא אהבתו של יוהנס ברהמס] הלחינה את מילותיו של היינה ללורליי כרוח סערה – צוהר-לורליי-קלרה-שומאן

 

 פורסם לראשונה ביום 12.10.2009  ב”קפה דה מרקר”

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....

קלרה שומאן, 

היינריך היינה – לורלי לסופראן ופסנתר

YouTube Preview Image