Tel Aviv, 24 Nov 2017, 18:19:23
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

[5] בעקבי לורליי – תרגומו של יצחק קצנלסון – 1924

14 במאי, 2010

 

סלע הלורליי שעל הריין – צולם ביום 16.6.2009 שעה 20:66 נמצלמת Leica M8

___________________________________________________

___________________________________________________

 התרגום השלישי לשירו של היינריך היינה “לורליי” שאני מביא בזאת הוא, אחד התרגומים המוקדמים של השיר לעברית. 

המשורר יצחק קצנלסון, שחי ופעל באותן שנים בוארשה שבפולין, שהיתה באותם ימים מרכז תרבות עברית מתעוררת ומתחדשת, הריק את שירו של היינה לעברית גבוהה, כמקובל אצל מחדשי השפה העברית של אותם ימים.  יתכן וחלקים מתן התרגום, יהיו צריכים “תרגום” לאזנו של הישראלי בן ימינו, המורגל בעברית פחות מלומדת ויותר פשוטה וישירה.

בביטויים כמו: 

“אגדה מדורות העבר 

לא תתן דמי לי”  [ דמי במובן שתיקה “אל דמי לך…” ]

אינם שגורים כיום על שפתינו.

לורליי הרומנטית היושבת במרומי הסלע – ומילותיו של היינה

 


 יש שיאמרו כי שפתו של יצחק קצנלסון, הולמת את רוחו הרומנטית המובהקת של השיר, ולכן השימוש בביטויים מן העברית המשכילית הגבוהה, מעבירים את רוח הרומנטיקה ואת המימד האגדי בו רווי השיר.

 צירופים נוספים שתרגומו של קצנלסון מעיקים לשיר הוד קדומים וונוכחות חריפה של העבר שהוא מחיה, עבר קדמון ומלא מסתורין.

גם ביטויי נוספים בתרגום זה – מזמינים פיענוח לשפתו של הקורא בן זמננו: 

“יפכה דם” ; 

“פסגת ההר כלהבה 

 יוקדה בזהרי תהום” 

“בעדי עדייה מרהבת” 

ו הספן … 

“נפשו בו תהמה ותכל”  

 

נדמה לי כי דווקא תרגום שכזה, יכול להאיר את פניו האפלות-משהו של השיר, ואת המורכבות שבו, שחביבותו ונעימתו הרכה, אינה אלא כסות המכסה את הטראגיות שבו. 

הנעימה הרכה שבו  – כמו זרימתו השקטה של הריין [  “הריינוס יפכה דום”…]  משקיטים את הסערה שתבוא לקראת סיומו של השיר,  סיום שיבשר את אסונו של הספן שנהה אחרי יפי “שערות הפז” של העלמה, המשמיעה קוןלה בשיר במרומי הסלע בעוד הסלעים בעיקול הנהר, שאינם נראים לעין, הם כמלכודת לספן, שספינתו משתברת עליהם, מאחר ולא היה ער מספיק על משמרתו, משום שתשומת ליבו הלכה שבי אחר שערותיה הבהירות ושירתה היפה של לורליי.

כשהוא מתמוגג מעונג שירתו – בא עליו אסונו. ללמדך כי המוזיקה יכול שתהיה מסוכנת ולא רק מרנינת נפש.

  

  

ב צוהר-ליסט-סופראן-ותזמורת – ניתן להאזין לעיבוד לתזמורת של המוזיקה שחיבר פרנץ ליסט למילותיו של היינריך היינה.

 

פורסם לראשונה ביום 13.10.12009 ב”קפה דה-מרקר”

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....

פרנץ ליסט

לורלי – עיבוד לזמרת ותזמורת

YouTube Preview Image