Tel Aviv, 16 Jan 2018, 19:13:42
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות


[7] קפקא והנשים: זקנה מידי, 1908

11 באוגוסט, 2010

 

תצלום-אילוסטרציה: “היא זקנה מידי מכדי להיות מלנכולית…”

את יצריו המיניים המודחקים ואת תסכולו ניסה לפרוק בדרך שהיתה מקובלת אז, בתחילתה של המאה ה20. ביקור אצל זונות.
קאפקא משאיר בכתובים כמה וכמה התיחסויות לנושא זה, ועיון בעדויות אלה יעזור להבין את היחס הקר והמנוכר שהוא מבטא בספריו למין הנשי, ולמעשה האהבה.

לידידו, מאכס ברוד, הוא מספר אף על קשריו עם זונות, הוא פותח בתיאור אוממלותו ובדידותו הזועקת  וממשיך:

“פראג, ספטמבר 1908

מאקס יקירי, השעה מחצית השעה אחר חצות, וזה זמן לא-מקובל לכתיבת מכתבים, אף שהלילה חם כמו שהיה היום.
חודשים לא ראיתי אור. אחרי שבוע מאושר ביערות בוהמיה, הפרפרים שם מתעופפים גבוה כמו הסנוניות כאן, הנני שוהה שוב מזה ארבעה ימים בפראג ואני חסר יישע כל כך. איש אינו יכול לסבול אותי, ואני לא סובל כאן איש, אולם הדבר השני הוא רק תוצאה, ורק ספרך, שסוף סוף אני קורא בו כהלכה, משפיע עלי לטובה. זה זמן רב לא הייתי כה שקוע במסכנות ללא פשר. כל עת שאני קורא בספר, אני נאחז בו, אם כי אינו מבקש כלל לעזור לאומללים, אבל מחוץ לזאת הרי אני כה נדחף לחפש מישהו שיגע בי נגיעה רכה, עד שהייתי אתמול עם יצאנית במלון. היא זקנה מכדי להיות מלאנכולית
אלא רק מצטערת – אם כי אינה משתוממת – על כך, שמתיחסים אל זונה פחות טוב מאשר אל אהובה. לא ניחמתי אותה כיוון שגם היא לא ניחמה אותי”

F. Kafka, Letters to Friends, Family and Editors, p. 45

מאכס ברוד, פראנץ קאפקא, ביאוגרפיה, עמ’ 126

 

 

 

___________________________

 פוסטים בנושא קאפקא – “סדר-נשים”

___________________________

 

[1] קפקא והנשים: האומנת המסורה, 1898

[2] קפקא והנשים: זלמה כהן, 1900

[3] קפקא והנשים: הזבנית, 1903

[4] קפקא והנשים: הנערה הפולנית, 1903

[5] קפקא והנשים: האשה מצוקמנטאל, 1905

[6]קפקא והנשים: הדוויג ווילר, חיזור בהתכתבות, 1907

[7] קפקא והנשים: זקנה מידי, 1908

[8] קפקא והנשים: בית-בושת במילנו, 1911

[9] קפקא והנשים: בית-בושת בפאריז, 1911

[10] קפקא והנשים: פלורה קלוג, שחקנית 1911

[11] קפקא והנשים: הזונה מן החלום, 1911

[12] קפקא והנשים: מניה צ’יסיק, שחקנית 1911

[13] קפקא והנשים: גארטא מויימאר, 1912

[14] קפקא והנשים: פליצה באואר ו”גזר-הדין”, 1912

[15] קפקא והנשים: גרטי ווסנר, השווצרית מריווה

 

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....