Tel Aviv, 20 Feb 2018, 01:45:32
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות


הצד האפל של ה V

12 ביולי, 2010

אין ספק שסיר וינסטון צ’רציל, ראש ממשלת בריטניה במלחמת העולם השניה, היה הראשון  שנזקק לאות V [כפי שסימן בשתי אצבעותיו ] כדי לחקוק בתודעת העולם את סימן תקוות-הניצחון על הנאצים.

סיר וינסטון צ’רציל מסמן את האות V בשתי אצבעותיו

אך, עד מהרה, ועוד ביתר שאת ככל שמצבם בחזיתות החל מתהפך עליהם, וביחוד לאחר המפלה בסטלינגרד [ בפברואר 1943 ] החלה מכונת הפרופאגאנדה הנאצית, בתזמונו ובניצוחו הציני של שר התעמולה, הדוקטור יוזף גבלס, במסע ל”עידוד המוראל”

כידוע, אחד מעקרונות הפרופגנדה הנאצית היה השימוש בשקר כאמצעי מובהק לסחיפת ההמונים ולניתובם ותיעולם למטרותיו של המשטר הנאצי, וכל האמצעים לכך – כשרים.

בעיקר נזקקו הנאצים למכשיר תעמולה זה במדינות הכבושות, כדי ל”תחזק” את המוראל ואת התמיכה הכפויה של האוכלוסיה בכיבושם הברוטאלי.

כך, סמוך לאחר כיבושה של פאריז [ ב 10 במאי 1940 ] החלו להופיע בפאריז הכבושה כרזות המכריזות :

” DEUTSCHLAND  SIEGT AN ALLEN FRONTEN ”  [ “גרמניה מנצחת בכל החזיתות” ]

גרמניה מצחת בכל החזיתות” בחזית “פאלה-בורבון” בנין האסיפה הלאומית הצרפתית והאות V מתנוססת מעליו

אם נשים לב הביטוי הגרמני לנצחון הוא SIEG אך לצורך הפרופאגאנדה נזקק משרד התעמולה הנאצי לאות V במובן Victory שבאנגלית.

בווארשה, בכיכר המרכזית ששמה הוסב מכיכר פיולסוצקי לכיכר אדולף היטלר נכתבה המילה ניצחון בכיתוב הפולני VIKTORIA

הכיתוב VIKTORIA בכיכר אדולף היטלר בוארשה

הכיתוב “גרמניה מנצחת בכל החזיתות” בגרמנית – בוארשה

בשנת 1942 החליטו הנאצים בצ’כוסלובקיה לנסות ולגייס את דעת הקהל לטובת המאמץ המלחמתי שלהם והחלו להזקק לאות V כמסמלת את הנצחונות שלהם. האות V  החלה להופיע בכל מקום כדי לשטוף את מוחם של הנכבשים:

כאן היא חקוקה על המרצפות של הכיכר העיר הישנה בפראג

האות V בשירות הפרופגנדה הנאצית – כיכר העיר הישנה, פראג

וכאן על בית העריה בפראג

האות V על בית העריה של פראג

וגם החשמליות שימשו את הפרופגנדה הנאצית:

חשמלית בעיר פראג ועליה האות V כחלק מהפרופאגנדה הנאצית

לכך נוספו כרזות בנוסח  :

“גרמניה משחררת את אירופה מהטרור היהודי-בולשביקי”

“גרמניה משחררת את אירופה מהטרור היהודי-בולשביקי”

ועוד כרזה ברוח דומה:

“גרמניה נמצחת בכל החזיתות – למען אירופה”

 

ואף אוסלו, בירת נורווגיה הכבושה, “עוטרה” בסמלי הפרופגנדה הנאצית:

“גרמניה מנצחת בכל החזיתות” אוסלו, בית הפרלמנט

 

זהו, אם כן, הצד האפל של מטבע האות V כפי ששימשה את הנאצים במלחת הפרופאגאנדה שלהם להטעות את ההמונים בארצות שכבשו – וכדי להפחידם ולאיים עליהם מפני נסיונות להתמרדות. שכן: גרמניה המנצחת “בכל החזיתות” היא כובש חזק ותקיף ואין טעם להתמרד נגדו.

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....