Tel Aviv, 16 Jan 2018, 13:31:04
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות
  • אין קטגוריות


יומן-פטרבורג [5] בכלא הפוליטי טרוברסקוי

תא אחד מתוך 72 התאים בכלא טרוברסקוי Truberskoyבמצודת פטר ופאוול בסנט-פטרסבורג

במבצר רב העוצמה הנקרא על שם פטר ופאוול החולש על נהר הניבה – סמל עוצמתה הצבאית ההיסטורית של סט. פטרבורג מצוי גם בית כלא ששימש כמקום מעצר עד למשפט של אסירים פוליטיים.

הכלא הוקם בשנת 1872 והחליף מתקני מעצר סודיים שהיו בתחומי המבצר שכונו “הבית הסודי” בו הוחזקו אסירים פוליטיים ש”הועלמו” מידיעת חבריהם ומשפחותיה.

האסיר המפורסם ביותר שהיה עצור ב”בית הסודי” היה הסופר פיודור דוסטוייבסקי, אשר נעצר בלילה של ה 22-23 באפריל 1849 בפשיטה של המשטרה החשאית הצארית, עקב הלשנה של סוכן-כפול. דוסטוייבסקי הוחזק במבצר עד למשפטו שנערך כעבור כשמונה חודשים.

את כלא טרוברסקוי בנו עקב ריבויי האסירים הפוליטיים שפעלו פעילות שלא נשאה חן בעיני שלטונות הצאר. בכלא הושמו בין השאר חברי ארגון “נארודניה ווליה” [ רצון העם ] שהתנקשו בשנת 1881 בצאר אלכסנדר השני.

אחד האישים המופרסמים שהיה עצור בכלא זה היה הסופר מקסים גורקי.

כאשר התחוללה המהפכה  הבולשביקית, החליף הכלא ידיים, והאסרים לשעבר הפכו להיות הסוהרים של מי שהוגדרו אוייבי המהפכה.

משטר הולך ומשטר בא אך הכלא הפוליטי – לעולם עומד.

כלא טרוברסקוי שימש למטרתו עד שנת 1924 שאז הפך למוזיאון.

 

תרום - אם אתם מעונינים לתמוך בקיומו של אתר "מילים" הנמנע מכל צורה של פרסום - כל סכום תרומה יתקבל בתודה

Be Sociable, Share!

3 תגובות

כתיבת תגובה

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....