Tel Aviv, 25 Feb 2018, 09:14:27
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות
  • אין קטגוריות


[7] לודז’ – הצד של קאראפקא

27 ביולי, 2010

 

YouTube Preview Image

 

 

 

 

להלן הטקסט המלווה את הסרטון:

 

______________________________

 

7.   הצד של קאראפקא


“הצד של קאראפקא” הוא הצד של אבי.
אימו : אסתרה לבית קאראפקא – היתה אחת  מבנותיו של ישכר [ שכונה סוכר ] – סנדר קאראפקא.
סבא רבא זה, שקברו בבית הקברות בלודז’,  הוא מקור האינפורמציה העיקרי עבורי לענין חייו ומותו, היה, ככתוב בפולנית על המצבה, תושב גאבין ולודז’.
בענין תאריך פטירתו  – קיימת סתירה מסוימת, בין הכיתוב בעברית ובין הכיתוב בפולנית שעל המצבה.
על פי הגרסה בעברית הוא נפטר – או בלשון המצבה:
 “פרש בשיבה טובה, ביום : ח’ תמוז תר’צ בשנת הפ”ג לימי חייו”.
כלומר הוא נפטר ביום 4.6.1930 והוא בן 83
בתחתית המצבה, בשפה הפולנית, מופיעה שנת לידתו כ 1851 ופטירתו בשנת 1934.
אני מעדיף את הגירסה העברית, באשר ידוע שאנשי החֶבְרָה קַדִּישָׁא  – הקפידו על דיוק בציון תאריכי פטירת הנקבר, ולפיכך ניתן לקבוע את שנת לידתו ל 1847.
במהלך חייו נולדו לו 7 ילדים : 6 בנות ובן אחד.
כשאני מסתמך על תעודת זהות משנות העשרים, אני למד כי ביתו השניה מאשה [ המכונה גם מאניה ] נולדה בשנת 1879 בפיוטרוקוב. עיירה המרוחקת כ 25 ק”מ דרומית ללודז’.

 

אני מנסה לשחזר את מהלך מסעו של סוכר-סנדר קאראפקא מעיירתו גאבין, ללודז’ . יכול אני להניח כי כשעזב את גאבין היה כבר, כבן 30 שנה, נשוי לאשתו שרה ויתכן כי כבר נולדה ביתם הבכורה הלנה.
לפי מפה מאותן שנים נראה כי כשעזב את עיירתו גאבין , נטל עגלה רתומה לסוסים, ונסע כברת דרך לעירה הסמוכה קוטנו.
שם עלה על הרכבת שהילכה על קו המסילה שהובילה תחילה מערבה ואחר כך הדרימה. אך, מסיבה לא ברורה, לא הגיע ישירות ללודז’ שבדרך, אלא נתעכב קודם לכן בפיטרוקוב, ושם כאמור, נולדה ביתו השניה ורק משם, מפיוטרוקוב, המשיך והגיע ללודז’.

אם אכן אגדת לודז’ כ”אדמה המובטחת”, היתה כה חזקה באותם ימים, ימי התעוררותה וגידולה המהיר של לודז’ – איני יכול להסביר את העובדה כי סבא רבא זה שלי – הדרים קודם עד פיוטרקוב ורק משם חזר צפונה והגיע ללודז’.


תחנת הרכבת שקיבלה את פני משפחת קאראפקא בבואה ללודז’ היתה, ככל הנראה,  תחנת “פאבריצ’נה” [ התעשייתית ]  ששמה מעיד על יעודה העיקרי :  לשמש את תעשיית הטקסטיל שהיתה עולה כפורחת באותן שנים בלודז’.
אבי, היה גאה להזכיר, מפעם לפעם, כי אימו נולדה בעיר לודז’.
היא היתה הבת החמישית במשפחת קאראפקא ונולדה בשנת 1884
– ומכאן אני מסיק כי משפחתו של סוכר סנדר קאראפקא – הגיעה ללודז’
סמוך לפני שנת 1884.
ובלודז’ זו, של סוף המאה ה 19, התפתחה משפחתו של סבי-זקני זה.

כדי להציג משפחה זו אני נעזר בשרטוט של עץ משפחת קאראפקא שערכה אחת מנכדותיו: רות [ סארותקה ] דויטשר. את שירטוט עץ המשפחה השאירה בידי בן דודה אדולף רייטברגר – בנה השני של מאשה שנדד מלודז’ בשנות השלושים לגרנובל שבצרפת, ללמוד את תורת ההנדסה ושם נישא והקים את משפחתו:

 

מתצלומים שהגיעו לידי נראים ילדי המשפחה:  שש בנות ובן אחד – כפי שצולמו בשנת 1904 [ כעולה מחותמת הדואר הרוסי המוטבעת על גבי הצד השני של התצלומים]

הנה הוא עץ משפחת קאראפקא
תצלומים אלה נשלחו כגלוית-דואר לכתובת האחות הבכורה הלנה שהיתה , נשואה כבר ליוחנן טיטלבוים
הגלויות נשלחו לכתובת ביתם ברחוב SWERKOWA 6 
בנין הקיים עד היום – ושוכן ברחוב פולסקי אורגניזציה וויסקוביה מס 28 בלודז’
בשנת 1900 נישאה הבת מאשה לגרשון רייטברגר, כפי שניתן ללמוד משטר הכתובה הכתוב בעברית ונשמר בידי המשפחה בצרפת, והוא מעיד כי :

 “בשני בשבת אחד ועשרים יום לחודש סיון שנת חמשת אלפים ושש מאות וששים לבריאת עולם שאנו מונים כאן ק”ק [ קריית קודש ] לאדז [ תאריך המקביל ליום 21.6.1900 ]  אמר גרשון בן מו”ה[ מורנו הרב, אברהם ז”ל אמר לה להדא בתולתא מאשא בת מו”ה[ מורנו הרב ]  ישכר אלכסנדר סענדר הוי לי לאשתי כדת משה וישראל”


מן התצלומים של האחיות לבית קאראפקא ובני זוגם, ניתן להתרשם כי הם השתייכו למעמד הבורגני המכובד של לודז’ .

לפני  שתפרוץ מלחמת העולם הראשונה – יוולד אבי פישל אייזיק הרצברג, כפי שניתן ללמוד מתעודת הלידה שלו – שהיא אחת התעודות מגניזתה של אימי – שהוצאה בשפה הרוסית הוא נולד בעיר לודז’ ביום 13.11.1912


השפה הרוסית וחותמת ממלכת הצאר עם הנשר בעל שני הראשים מצביעות על כך כי  אבי נולד בעיר שהיתה אז תחת שלטונה של רוסיה הצארית, במסגרת מה שכונה עד למלחמת העולם השניה – ממלכת פולין השניה – שלא היתה ממלכה ולא היתה פולנית – ולכן גם לא שניה – שעברה מן העולם עם סיום מלחמת העולם הראשונה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

קישורים לסרטוני לודז’ – עיר ואם

__________________________________

 

1.    לודז’ – עיר ואם – הגניזה

2.    לודז’ – היא עצמה

3.    לודז’ – ראשונים

4.    לודז’ – פוזננסקי – החלום

5.    לודז’ ורובינשטיין

6.    לודז’ – האדמה המובטחת

7.    לודז’ – הצד של קאראפקא

8.    לודז’ – הצד של שאטטאן

9.    לודז’ – המהר”שש”ק – אבן דרך, אבני זכרון

10.  משוטטן לפרנקפורט

11-12.  לודז’ – הצד של הרצברג [ חלק ראשון, חלק שני ] 

13.1-13.2.  לודז’-מסע- לב-הר HERZ-BERG [ חלק ראשון, חלק שני ] 

 

 

המשך יבוא…..

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....