Tel Aviv, 20 Jan 2018, 16:51:46
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות
  • אין קטגוריות


1. אדון פרידמאן הקטן: רקע ביוגראפי

12 במאי, 2010

 


ג’ורג’ גרוס: המשורר הרמן נייסה, 1927

 


חומרים ביאוגרפיים המוטמעים בסיפור


הסיפור הקצר אדון פרידמאן הקטן [ DER  KLEINE  HERR  FRIEDEMANN ]  הינו מהסיפורים הראשונים שכתב תומאס מאן. העבודה עליו החלה בחודש מאי 1896 במינכן. בדצמבר של אותה שנה מציע מאן את הסיפור לעיתון  NEUE DEUTSCHE RUNDSCHAU  והעורך מתלהב מהסיפור.

בשנת 1897 מופיע הסיפור בקובץ סיפורים קצרים הנקרא : “אדון פרידמאן הקטן”. תומאס מאן היה אז כבן 22 שנים.

הרקע המשפחתי של אדון פרידמאן מזכיר בקווים אחדים הרקע של תומאס מאן עצמו:

בשם שבחר תומאס מאן לגיבורו “פריד-מאן” נוכל לזהות איזו זיקה, אולי רמז, לשמו של הסופר:  התיבה המחברת והקושרת היא כמובן “מאן”.

“פריד” – פירושו  “שלום”, “שלווה” כלומר פריד-מאן משמע:  “איש השלום” אולי “איש השלווה” . “השָׁלֵו“, גם הוא יעלה על הדעת.

אביו של תומאס היה קונסול ואחר כך סנטור בסנט של עיר הנמל והמסחר ליבק, שבצפון גרמניה.

אביו של פרידמאן מוצג כ”הקונסול ההולנדי” בעיר בה מתרחש הסיפור, עיר שאינה מזוהה בשמה, אך המים הזמינים בסופו של הסיפור, בהם ימצא פרידמאן את מותו – יזכירו את העובדה כי העיר העתיקה של ליבק מוקפת מכל עבריה במימיו של נהר – הוא נהר ה Trave. ובכלל יש איזה דמיון מרומז בין העיר בה חי פרידמאן לבין ליבק של ימי ילדותו של תומאס מאן.

אביו של פרידמאן נפטר עוד לפני שהרך הנולד בא לעולם והבן לא הכיר את אביו. מקרהו של תומאס מאן דומה במידה: אביו נפטר בשנת 1891 – כאשר תומאס היה כבן 16.

היתכן כי תחושת האבדן שפקדה את הנער המתבגר תומאס שאיבד את אביו – מוצאת ביטויה ביתמותו של פרידמאן הקטן מעת לידתו ?

פרידמאן הוא גיבן. מכאן קטנותו. פרשנים ציינו כי דמות פיזית זו מבוססת, ככל הנוראה, על דמותו של של אחד מבני דודיו של ת. מאן.

שמות האחיות בסיפור: פרדריקה, הנרייטה ופיפי, חופפים לשמות הבנות במשפחת דודו של תומאס:  יוהכים זיגמונד מאן.

רונלד היימן, מחבר הספר: “תומאס מאן, ביוגרפיה” משנת 1995 מציין, על בסיס יומניו של תומאס מאן, כי בגיל 21 היה תומאס מאן נתון להשפעתה של  “התפרצות מאוחרת ואלימה של מיניות” – “LATE AND VIOLENT OUTBREAK OF SEXUALITY”   והדיה של תקופה זו על מורכבותה בחיי סופר צעיר ומתלבט, ניכרים בסיפורו של אדון פרידמאן הקטן.

בשנת 1892 – כארבע שנים לפני תחילת הכתיבה – נכח תומאס מאן לראשונה בתיאטרון העירוני בליבק בהצגת אופרה של ואגנר. היתה זו האופרה “לוהנגרין” היא האופרה המתנגנת ברקע הסיפור כאן.

 

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....