Tel Aviv, 21 Sep 2017, 15:09:14
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

רוול, רבעיה בפה-מז’ור [2] “מאגר-המים”

4 באוגוסט, 2010

רוול, רבעיה בפה-מז’ור [2] “מאגר-המים”

___________________________________

YouTube Preview Image

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....