Tel Aviv, 20 Feb 2018, 01:30:13
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

מוסורגסקי-פרלוד על נהר ניבה, סט. פטרסבורג

12 באוגוסט, 2012

YouTube Preview Image

קישור-ישיר לוידאו ב Youtube

קישור ישיר לוידאו ב Vimeo

Φ

מודסט מוסורגסקי נולד בקַריֶיבוֹ שמחוז פסקוב, למשפחה מהמעמד הגבוה ברוסיה הצארית בשנת 1839.

הוא הגיע לסנקט פטרסבורג בשנת 1849 בהיותו כבן עשר, אליה נשלח על ידי אמו ללמוד נגינה בפסנתר. בהיותו כבן 13 נתקבל לבית ספר צבאי לקאדטים ומשסיימו צורף לגדוד מובחר של משמר הצאר.

מודסט מוסורגסקי 1839-1881

את רוב ימיו עשה מוסורגסקי בסנקט פטרסבורג ואת הפתיחה לאופרה “חובנשצינה” כתב בשנת 1870. אופרה זו, המתארת ארועים מההיסטוריה הרוסית, עוסקת במרד שארגן הנסיך איבן חובנסקי נגד הצאר פטר הגדול מתוך התנגדות לחידושים שהצר הכניס לחייה של רוסיה ובעיקר מתוך התנגדות לנטיותיו המערביות – נטיות שהבשילו בשנת 1703 כאשר החליט על הקמת העיר סנקט פטרסבורג על נהר הניבה בשטח שנכבש זה עתה מידי השבדים.

מכאן הזיקה המובהקת של יצירה זו – המכונה “דרמה מוזיקלית מתוך ההסטוריה הלאומית בחמש מערכות” לעיר שהצאר פטר הגדול הקים כדי שתשמש “חלון לאירופה”.

מוסורגסקי סבל תקופות ארוכות בחייו מבעיות של אלקוהוליזם, דבר שפגע בו כאדם וכיוצר.

הד למצבו זה ניתן למצוא בציור דיוקנו, מעשה ידיו של ידידו הצייר ריפין, שצייר את מוסורגסקי שבועות מספר לפני פטירתו.

ציורו של ריפין – מודסט מוסורגסקי – 1881

הפרלוד לאופרה מכונה “שחר על נהר מוסקבה” מאחר והעלילה מתרחשת בקרמלין ובמוסקבה, מקום משכנם של הצארים בתקופה בה מתרחש המחזה. אך, כיוון שרוב ימיו של מוסורגסקי עברו עליו בסנקט פטרסבורג, בה גם הלחין את הפרלוד ואת שאר חלקי האופרה [ שלא נסתימה על ידיו ] נטלתי לעצמי רשות לשתף את הגולשים בהתרשמויותי הוויזואליות מסנקט פטרבורג השוכנת לחופי נהר הניבה, לצלילי הפתיחה המוזיקלית המיוחדת הזו.

 

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....