Tel Aviv, 16 Dec 2017, 10:58:36
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

[16] קריאות ב”הר-הקסמים” -מבוא

22 ביולי, 2010

[16] קריאות ב”הר-הקסמים” – מבוא

בחלק זה אשתף את הקוראים בדרכי הקריאה [ הפרטית שלי ] ב”הר-הקסמים”, וב”קריאות שלי” כלומר התיחסויות שלי לדברים אחדים מתוך “הר-הקסמים” שמשכו את ליבי .

בחלק זה הפרקים הבאים

17 העפרון

18 ליל ואלפורגיס הראשון / פאוסט

19 ליל ואלפורגיס השני / פאוסט

20 ליל ואלפורגיס השלישי / תומאס מאן

21. ליל ואלפורגיס הרביעי / ברלין

22. סופת שלג…בסיני

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....